-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۶, سه‌شنبه

مسکو به سه دلیل محل مناسب برای مذاکرات می باشد

منافع ملی افغانستان را دیگرنمی توان با همسویی کامل با مطالبات امریکا تعریف کرد.
۱. افغانستان در نتیجه منافع قدرت طلبانۀ امریکا و ناتو به مسلخ تاریخ مبدل شده است. صلح و توازن در افغانستان بدون روسیه محال است و جنون. روسیه، وزنۀ بازدارنده در مجاور افغانستان و تغییر دهندۀ آرایش یک جانبه در وضعیت وحشتناک جاری است. لنگراندازی منافع ژئوپلتیک روسیه در تعاملات کنونی، ضمانتی از سوی یکی از بازیگران صحنه برای ایجاد موازنه در افغانستان است. 

۲. روسیه، رزمایش تاریخی برای بازپس گیری اکرائین و پوشش دهی کامل آسیای میانه در برابر سیلاب افراطیون مستقر در افغانستان را جدی تر از گذشته روی دست گرفته است. ازین پس، امریکا قادر نخواهد بود هرچه دلش بخواهد در افغانستان انجام دهد؛ و حمام خون را گرم نگهدارد. قوای امریکا از نظر عملیاتی درمحاصره است. جنبش مقاومت، در شرایط حضور امریکا در افغانستان، تقریباً نسل اول رهبری خود را از دست داده اما کشور کماکان در بیچاره گی فوق کامل قرار دارد. 

۳. دیدار سیاسیون و جریان های جنگی و سیاسی در ماسکو - برای نخستین بار- نسبت به گفت و گو با گلوله و احتراز از هرگونه تفاهم، یک گام به جلو و یک فرصت تاریخی است. دکترین راهبردی روسیه در هرحالتش دربرابر امریکا و ناتو در افغانستان به سود افغانستان تمام خواهد شد. حضور روسیه و ایران سبب می شود که طالبان دیگر قادر به راه اندازی «سیاست زمین سوخته» در هیچ جای افغانستان نباشند. اکنون مخالفت با امریکا از سوی جریان های سیاسی و نخبه گان مقاومت، هر خطری که داشته باشد؛ کمتر از خطر حفظ مسلخ کشتار و حمام خون به نفع پاکستان است. 
افغانستان کشوری نیست که از نظر داخلی و هم از منظر منطقه ای از یک دست اداره شود.
منافع ملی افغانستان را دیگرنمی توان با همسویی کامل با مطالبات امریکا تعریف کرد. تعریف قبلی تاریخش سپری شده است. منافع ملی افغانستان درمقام کشوری پیوند دهندۀ آسیای جنوبی و مرکزی، با منافع ملی روسیه، ایران و هند درپیوند است و این منافع لایتغییر است. امریکا مشکل پایگاه های خود را می تواند با روسیه و ایران به طریق دیگری حل کند. کسری بودجه امریکا دهشتناک است و مجبور است انحصار درافغانستان را کنار بگذارد.