-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۷, شنبه

روسیه: امریکا افغانستان را ده ها سال عقب برده است


اظهارات مقام های ارشد روسیه در هفته های اخیر نسبت به امریکایی ها تعرضی تر شده است.
خبرگزاری تاس به نقل از نیکولای پاتروشیف دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد که امریکا می خواهد افغانستان را به جنگ ابزار های  امریکایی وابسته نگهدارد. 
پاتروشیف اظهار داشت: ما می بینیم که امریکایی ها برای دسترسی دایم به افغانستان، سیستمی را ایجاد کرده اند تا افغانستان را از نظر اسلحه و تجهیزات به طور مستقیم به امریکا وابسته بسازند. وی افزود: اعلام خروج نیروهای نظامی امریکایی و ناتو از افغانستان « در واقعیت امرکاری عملی نیست.»

دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت: درکل، حضور واشنگتن درافغانستان نه تنها باعث بی ثباتی درین کشور شده بلکه افغانستان را ده ها سال به عقب برده است. این مقام عالی رتبه امنیتی روسیه افزود که با حضور امریکا در افغانستان هیچ یک از وظایف تعیین شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله نابودی عناصر تروریست، انجام نیافته است.