-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۲, جمعه

طرح خروج از افغانستان دنده خورد!

به حواله رسانه های بین المللی، مجلس سنای امریکا تصمیم ترمپ برای خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه و افغانستان را تقبیح کرد. مجلس سنای امریکا با دادن 68 رأی موافق در برابر 23 رأی مخالف، با خروج قوای امریکایی از افغانستان و سوریه مخالفت نشان داد و بدین وسیله راه را برای تهیه یک طرح اصلاحی درین زمینه باز کرد.