-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

گروه دکترغنی در ارگ، یک زخم اضافی روی گردن است. شعبه فرامرزی وزارت خارجه امریکا و دفتر نماینده گی طالبان شهر نشین است. بزرگ ترین مانع در برابر کاروان صلح یا جنگ فیصله کن، همین گروه است.