-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۷, شنبه

کارکنان سفارت امریکا درکابل به نصف کاهش داده می شود


نشنل پبلک رادیو گزارش داد که امریکا تعداد دپلومات ها و کارمندان سفارت خود در کابل را کاهش می دهد. یک کارمند سفارت گفته است که دایرۀ امور این سفارت به حدی بزرگ است که برای تعیین یک اندازه معین، نیاز به یک « بازنگری جامع» دارد. وی گفته است که طی سال های متمادی حضور ما درین سفارت فوق العاده گسترش داشته؛ تا جایی که سفارت ما درکابل بزرگ ترین سفارت در جهان که حتی نسبت به سفارت ما در بغداد سی و پنج درصد بزرگ تر است.
براساس ارزیابی که چهار سال پیش انجام گرفته، هزینۀ مصرف شده در سفارت امریکا درکابل به 800 میلیون دالر بالغ می شود که شامل 1200 میز و چوکی و قریب 700 تخت خواب نیز می شود.