-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

فهمیده نشد که به وزیرصحت چه گفته، جایزه دادند؟

احمد ضیاء سیامک هروی

روزانه دو هواپیما پر از مریض به هند می‌رود و هزاران دیگر از راه‌های زمینی و هوایی به ترکیه، پاکستان و ایران. شفاخانه‌های افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارند. دوای با کیفیت در دواخانه‌ها خواب و خیال است. پارک‌ها و زیر پل‌ها و خرابه‌ها پر از معتاد شده است.... نمی‌دانم وزیر صحت ما این جایزه را به ازای چه فعالیتی گرفته است؟ 

دو سال پیش من برایش نوشتم که اقتصاد دکتورها بد نیست و می‌توانند یک لپ تاپ و یک پرنتر داشته باشند و نسخه‌هایی شان را حد اقل جهت سهولت با آن بنویسند تا هم واضح باشد و هم سابقه مریض در نزد آن‌ها برای مراجعه بعدی مریض حفظ گردد. این وزارت بعد از سه ماه برایم نوشت که ایمل تو دریافت شد و پیشنهاد خوب و به جایت در دستور کار قرار گرفت. ههههه نزدیک من هم به این وزیر جایزه داده بودم، خدا فضل کرد. گفتم باشه نمونه‌یی یک نسخه چاپی را ببینم بعد این‌کار بکنم. چه پت کنم چشم‌های ما را کلاغ‌ها کشید و نسخه چاپی ندیدیم. یک رفیق به نام جمال عبدالناصر آخندزاده داشتم که رییس شفاخانه چشم هرات بود و قصد کرده بود نسخه چاپی بنویسد او را هم برکنار کرد. هیچی دگه ملت مریض و دربدر و سرگردان کشورهای دیگر بماند و وزیر جایزه گرفت. به این می‌گویند حکومت مغز متفکر....