-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۴, شنبه

حیف تیم عاصی... معاون سابق وزارت دفاع

سریال صفایی دادن های داوطلبانه و رضاکارانه تمیم عاصی به حنیف اتمر به نظر می رسد که بی پایان است. یادداشت وی را از ملاحظات در موزیم لندن خواندم. عاصی یک شور و انرژی درخشانی برای انجام کار های مهم و ماندگار دارد. اما وی ظاهراْ حیرت زده شده که چطور در مورد معاهدات دیورند و گندمگ این قدر داکومنت در انگلیس وجود دارد! در مورد دیورند و گندمگ و پادشاهان افغانستان هیچ رازی پنهان که تا کنون در تاریخ نگاری و کارهای پژوهشی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، و چیزی را علیه انگلیس یا پاکستان ثابت کند که درآخر کار زمینه یا امیدواری را به پتره کاری جغرافیایی دو سوی خط فراهم آورده و خیالات لوی افغانستان را محقق کند؛ وجود ندارد.

این را به خاطری می نویسم که دلم به افغانستانی های این سوی مرز می سوزد. ما تاجک ها مثل دیگر لایه های تباری با پشتون ها درآمیخته های خونی و فرهنگی و اشتراکات تو درتوی تاریخی داریم. همسرنوشتیم.  این سیاسی بازی های محمدزایی های دیره دونی بود که فقط از بهر بیمۀ قدرت خود بود که نتیجه اش را هم دیدیم. فقر و سیه بختی گسترۀ پشتون نشین عیناً یا حتی رقت بارتر از همسرنوشتان شان در شمال و شرق و غرب است.

عاصی باید پژوهش زنده یاد خلیل هاشمیان را دستیاب کرده یک بار ملاحظه کند. کار اندرین باب همان حرکت گردابی است. سخن، نو آر، که نو حلاوتی ست دگر.  حتی نخبه گان پشتون به این نتیجه رسیده اند که بند کردن شانه در یک کاری که فراتر از توان هرکس است؛ حلاوت همین افغانستان کنونی رانیز بیخی زایل می کند. 
جوانی برومند مثل تمیم عاصی باید روی این حقیقت بی زوال تمرکز کند که نظام پشتون محور در افغانستان هیچ گاه بدون حمایت و پشتیبانی قبایل پشتونخوا نمی تواند درکابل به شکل انحصاری و یک دست، پایدار بماند و احساس لذت کند. این را هم مد نظر داشته باشد که چنین کاری تا زمان نادرخان و ظاهرخان کم و بیش کاربرد داشت؛ ( اما به چه قیمتی!؟) حالا ندارد. امروز مانند دوره های گذشته کسی حکم کرده نمی تواند که «باید» بی قید و شرط چنین تمرکز قدرت اعاده شود. کسانی که در گذشته زنده گی می کنند،  زنده گی کنونی خود را قمار می زنند.
پس، لازم است عادت استراتیژیکی را تغییر داده و با شرکای درون خانه، همخون و هموند باشند.