-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۰, جمعه

ماهیت کثیف سیاست! در گرامیداشت از روز سرباز کسانی هم نشسته بودند که هزاران تروریست را که قاتلان مردم و سربازان بوده اند، با راه انداختن دادوبیداد تبلیغاتی رها کرده اند. هیچ کسی از کشتار نظامیان در قول اردوی شاهین و مجازات و پیگرد عوامل آن یادی نکرد. فقط بار دیگر از فرزندان وطن خون بیشتر و قربانی بیشتر طلب کردند. طوری افاده می دهند که جوانان بی گناه و به مراد نرسیده، بیشتر از خود شان مدیون وطن هستند!
خونتای متعصب لانه گرفته در ارگ همراه با چند «خواجه بابوی» نیمه مکتب خوانده، خیال دارند تاریخ را بیشتر از گذشته ملوث کنند. برای آن ها قابل توجیه است که فرزندان تروریست « افغان» که دو سوم شان پاکستانی اند، در میدان جنگ، با زبان دراز، فرزندان افغانستان از هر نوع قوم و طایفه را ذبح و تسلیخ کنند.