-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۰, جمعه

همه می دانند که روزی می میرند، اما کسی باور نمی کند؛ اگر باور می کردیم، رفتار مان را تغییر می دادیم.
سه شنبه ها با موری- میچ آلبوم