-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

فاطمیون در افغانستان دانه هایی است که در آسیاب ریخته می شود!

آیت الله خامنه ای در روایت شکست امریکا و عراق، با نشان دادن مثال لشکر مجبوری و معاشی فاطمیون، دهان خود را مزه مزه می کند.
شکست امریکا، ثمرۀ ماشین جنگی هوایی روسیه و حزب الله لبنان و اردوی سوریه بود. غلط اندازی خامنه ای اشاره ای به یک رشته حوادث در حوزۀ افغانستان در آینده می تواند داشته باشد. قطعات «دمِ توپ» فاطمیون برای پیروزشدن نبود؛ به هدف برهم زدن معادله و تشدید جنگ شیعه و سنی بود؛ چیزی که در افغانستان هیچ گاه اتفاق نیفتاده و نمی افتد.

 پس تجربه به ما می فهماند که لشکر فاطمیون می تواند در هر کشوری کاربرد داشته باشد؛ به جز افغانستان! بهترین دلیلش این است که شیعیان افغانستان هرگز حاضر نیستند یا در موقعیتی مرگ و زنده گی نیستند تا به اجبار، به نیابت از دیگران در کشور خود شان بجنگند. ایران هیچ گاه موفق نشد مانند لبنان، درافغانستان حزب الله بسازد؛ مثل عراق حشدالشعبی؛ به سان یمن، انصارالله. زینبیون که از اجیران پاکستانی درست کرده، قطعاً در پاکستان قابل استعمال نیست و پاکستان محور افراطیت بین المللی است و زینبیون را خام می خورد!