-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

نه آقای خلیلی، ما برعکس فکر می کنیم

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح می‌گوید که دولت نباید توقع داشته باشد که طالبان تسلیم شوند.