-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۵, چهارشنبه

اگر دکتر نجيب بر حق بود، شما باطل بوديد

محمد اکرام اندیشمنداگر اسدالله خالد عضو تنظيم جهادي دعوت اسلامي برهبري استاد عبدرب الرسول سياف كه وزير دفاع جمهوري اسلامي افغانستان است شعار داكترنحيب الله رهبر حزب دموكراتيك خلق و رييس دولت جمهوري دموكراتيك افغانستان را، شعار اردوي حكومت جمهوري اسلامي خود مي سازد و حرف او را معيار و ملاك حقانيت جنگ و دفاع اردو عليه طالبان قرار مي دهد كه وزارت دفاع آن را به شعار تبليغاتي در تلويزيون طلوع تبديل كرده است، پس آن همه جنگ و ادعاي جهاد جهاد عليه نجيب الله و حاكميت حزبي او چه معني داشت؟ 
اگر نجيب بر حق بود، شما باطل بوديد. پس چرا شما هاي باطل در برابر نجيب الله برحق لاف جهاد زديد و جنگديد؟ 
آخر سر خود را هم در گريبان خود فرو كنيد و فكر كنيد كه چه انجام مي دهيد؟
اين اعلان تبيلغاتي وزارت دفاع با نقل قول از داكتر نجيب الله آخرين رهبر حاكم حزب دموكراتيك خلق كه مجاهدين يك و نيم دهه با آن جنگيدند، خنديدن به تمام مجاهدين و جهاد شان و در قدم اول به استاد سياف است.