-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۷, دوشنبه

دکترغنی، قطعه ۸۸۸ فتنه انداز را چرا به نجات بالامرغاب نفرستاد؟

یک قطعۀ آشوبگر به شماره ۸۸۸ به فرمان «سیاسی- انتخاباتی» دکترغنی به فتح « قوماندانی امنیه مزارشریف» توظیف و بعد از ایجاد دهشت در شهر مزار، به اثر یک یادداشت کوتاه توئتری جان باس - شیخ السفرای کابل- لگام زده شد. مقارن همین فتنه گری های خونتای ارگ، گزارش ها و تصاویر دل آزاری از کشته گان پلیس و اردوی ملی در بالامرغاب و گریز یک صد تن دیگر به مرزهای ترکمنستان پیوسته منتشر می شوند. اجساد به صف شدۀ قربانیان خیانت وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی در شبکه اجتماعی، سخت رنجبار است. خونتای اصلی ارگ اصلاً درین باره به کسی پاسخگو نیست؛ اما از جمع غنی پرستان داوطلب آیا کسی هست درین باره به مردم جواب ( نه گزافه گویی) بدهد؟
حاجی اسدالله خالد، مسعود اندرابی غیر از لاف و چاپلوسی تهوع آور، کدام وظیفه دیگری هم دارند؟ این نیروها بیش از یک هفته در محاصره افتاده و نه کسی به آن ها خوراک می رساند؛ نه مرمی و نه چیزی دیگر. ازین جا فهم می شود که مقاومت ( هرچند ناقص و فصلی عطانور) یا تهدید نرم سفیر امریکا به آدرس محفل درجازده در ارگ، چقدر ضروری، غنیمت و برحق است.