-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۸, سه‌شنبه

غمزه های انتخاباتی دکترغنی- اکنون نوبت کابل است


انارشیست نا عاقبت اندیش خواب دیده است که میلتاریزم چهل ساله را ظرف سه ماه ختم کند.
پلان ماجراجویان انتخاباتی ساکن ارگ، در مزارشریف از سوی سفیر امریکا متوقف شد. اکنون دکترغنی حین سفر به امارات عربی در شیپور تازه ای دمید که به وزارت خانه‌های امنیتی دستور داده تا افراد مسلح غیر مسئول در کابل را در سه ماه آینده خلع سلاح کنند.
انارشیست نا عاقبت اندیش خواب دیده است که میلتاریزم چهل ساله را ظرف سه ماه ختم کند.

ایشان از خلع سلاح دسته ضد ملی موسوم به PPS یاد آوری نکرده؛ اما از قراین معلوم می شود که پوتانسیال نظامی پنجشیر به رهبری جنرال جرآت و بسترهای نظامی شمال افغانستان را که حالا عضو دایرۀ تیم سیاسی محمد حنیف اتمر می باشند؛ آماج گرفته است. جرأت اخیراً هشدار داده  که سر از اول جوزا سال پیش رو، به دکترغنی یک روز هم اجازۀ استمرار قدرت را نخواهد داد. 

فریبکاری هستۀ منزوی درارگ، اظهر من الشمس است. چندی پیش همین حلقه زیر نام یک مقام ارشد امنیتی گفته بود که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند که از سوی حدود ۲۰ نفر از افراد معزز حمایت می شوند.

«افراد معزز» مگر همان کسانی نیستند که نوبت به نوبت دور غنی و عبدالله حلقه زدند و از سوی آن ها حمایت شدند. حال تقصیر وضع فعلی به دوش کیست؟

اگر روزانه به قضیه یک فرد متهم غیرمسوول رسیده گی شود، ۱۵۰۰ روز را دربر می گیرد. همه گروه های مسلح به نحوی درسایه حمایت ارکان دولت قرار دارند. پس این چنین دروغ گویی برهنه چه فایده دارد؟ 

ظرفیت نظامی شمال و پنجشیر هم در اردوی ملی و هم در خارج از دولت، قوی و استفاده ناشده است. غنی و شرکاء توان حتی مقابله با جنرال جرأت را ندارند؛ چه رسد به فعال شدن مفرزه های ریزرف در کابل وحوالی آن. PPS  یک نیروی سرکوبگر ضد قانون است که باید ملغاء شود. این دسته مسوولیت قتل های علنی را به دوش دارد. تیم سیاسی محمد حنیف اتمر اکنون از هر نگاه قدرت مند است و غنی ها را شکست خواهد داد.