-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه


نشریه نیشنل انترست می نویسد: هرگاه امریکا از افغانستان خارج شود علی رغم آن که در کنار افغانستان باقی بماند، شهر کابل سقوط می کند.
این نشریه می افزاید: با خروج امریکا از افغانستان، موازنه قوا در منطقه به طور ناگهانی تغییر خواهد کرد. خروج در صورت خروج امریکا ازین کشور دشوار است تخمین زده شود که بر روحیه حکومت افغانستان چقدر اثر خواهد گذاشت. ترک افغانستان به احتمال زیاد فرار و هزیمت غیرنظامیان به خصوص تحصیل یافته را سرعت می بخشد. کشورهای اروپایی نیز که شدیدا از نظر نیازهای تدارکاتی به امریکا وابسته می باشند، بعد از خروج امریکا افغانستان را ترک می کنند.

درفرجام، خروج از افغانستان موازنه قوا بین طالبان و حامیان خارجی شان عمدتاً پاکستان و همچنان ایران و روسیه را به شدت تغییر خواهد داد. طالبان با توجه به جایگاه خود در روستا ها می توانند شهرهای آسیب پذیر را درکنترول خود داشته باشند.
اگر بعد از خروج امریکا از افغانستان طالبان قدرت را قبضه کنند، موضوع اصلی که مطرح می شود گسترش افراطیت اسلامی و حمایت طالبان از آن ها است. طالبان یک سازمان جهادی است که هدف شان کنترول افغانستان به دوراز نفوذ بین المللی است. البته طالبان قادر نیست هر بازیگر اوضاع در داخل افغانستان نمی باشد و این کافی نیست که گفته شود باقی گذاشتن چهار هزار نیروی امریکا در آن کشور بسنده است.