-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

گل های هلمند همه ای ما را تهدید می کند!

روزنامه امریکایی فارین آفیرز یا مسایل خارجی درتازه ترین شماره اش نوشت که گل های هلمند امریکایی ها را تهدید می کند. این روزنامه می گوید: 
در توافق احتمالی بین امریکا و طالبان در باره صلح و خروج قوای امریکایی، هرگاه مساله تولید تریاک در افغانستان شامل اجندای پیمان دو جانبه نباشد، امریکا به اهداف امنیت ملی خویش نخواهد رسید.
 این روزنامه می گوید که بحث ساده این است که تروریزم افغانستان را نمی توان از تریاک آن جدا فرض کرد و تریاک مایه حیاتی تروریزم است. یک صلح با ثبات را بدون این مساله نمی توان تصور کرد.