-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

کدام فرماندهان اردو در هلمند به طالبان راه دادند؟

عین تاکتیکی که به کمک افسران و فرماندهان قول اردوی شاهین پیاده شده بود، درشوراب هم به کار گرفته شد.


 ۲۳ سرباز افغان در حمله مهاجمان طالبان به قول اردوی ۲۱۵ میوند در پایگاه شوراب ولسوالی واشیر ولایت هلمند کشته شدند. این حمله دو شب پیش، حوالی ساعت سه و نیم قریب به بامداد رخ داد و ۱۶ ساعت درگیری ادامه یافت. ۲۰ مهاجم به شمول ۸ انتحاری درین عملیات اشتراک داشتند.
مثل آفتاب روشن است که از قوماندان قول اردو تا دستیارانش درین توطئه دست داشتند. قول اردو، یک سرای بی دروزه وبی حفاظ نیست که رخنه و دخول به آن، این چنین سهل باشد. از قول اردو، برعلاوه نظام قراول، بروج مجهز با سامانه های حساس مراقبت و کشف حراست می کند. برج های دیده بانی ۲۴ ساعته از فاصله ۳ و ۴ کیلومتری، هرجنبش و تکانه را تشخیص می کند.
 نظام قراول، مدخل قول اردو، با قوای مجهزی حفاظت می شود. پس این ۲۰ تروریست جان برکف از کدام راه به داخل پایگاه رسیدند؛ همه درخواب بودند یا شماری از منصب داران ارشد در مورد زمان عملیات دشمن از قبل سازش کرده و زمینه را به طور کامل فراهم کرده بودند. هرگونه فکر و حدس غیرازین، مطلق ضد عقل و نا ممکن است.
 چه کسی حاضر به پاسخ است؟ چوکره های الحاقی- سیاسی دکترغنی درین باره چه نظری دارند؟