-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۹, چهارشنبه

داود زی حتی جای خود دکترغنی را خواهد گرفت

هرگاه محمد عمر داود زی جای حمدالله محب را بگیرد، تعبیرش این است که در کابل یک هسته جدید سیاسی قدرت را در دست گرفته و کار دکترغنی و جنگ طلبی های قومی پلان شده به پایان می رسد.
علاوتاْ داود زی به شمول گروه طالبان و اردوگاه مجاهدین، از اعتماد و  حمایت امریکا و کشورهای منطقه بهره مند است. دکترغنی خیلی باید مجبور شود تا تخته خیز جادویی خود برای بقا در قدرت را به کسی واگذار کند که از هر رهگذری نسبت به وی و تیم مشکوکش صاحب درایت و شکیبایی است. نتیجه این که فراز آیی عمر داود زی شروع زوال تیم جنجالی در ارگ را به دنبال دارد. امریکایی ها با آمدن داود زی در شورای امنیت ملی موافقه خواهند کرد.