-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۵, شنبه

اطرافیان دکترغنی در آستانه سال نو خورشیدی برای یک جشن خون تشویق کرده بودند. هرگاه سفیر امریکا، معادله را برهم نمی زد؛ ما شاهد یک جنگ قومی همه جانبه در شهر مزارشریف می بودیم. محفل ارگ از چرخۀ معامله خارج ساخته شده و به هر بهای ممکن و غیر ممکن تلاش دارد دو باره وارد بازی شود. اظهارات تازه عمران خان، اشتهای اعضای محفل توطئه را خراب کرده است. او اکت و ادای نادرخان در آورد؛ اما نمی داند که بین آن زمان تا کنون قریب یک قرن فاصله افتاده است. سیاه ترین کارنامه های عبرت بار به نام این شخص ثبت تاریخ شده است.