-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۴, یکشنبه

یگانه نیرویی که در پنجشیر علیه دکترغنی و همدم اش - امرالله صالح- ایستاده است، قوماندان امنیه و رئیس امنیت پنجشیر است. 
اما در قسمت رئیس امنیت شک وجود دارد که مخالف غنی باشد. یگانه نیرویی فعال که غنی از وی حساب می برد، جنرال جرأت است که عضو تیم سیاسی مخالف هم می باشد.
شکست دست درازی های ضدملی غنی در پنجشیر حتمی است. اما ممکن است زخم های زیادی بزند.