-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

حمله به پنجشیر به همکاری پنجشیری های دولت ساز

دیشب قطعه تروریستی پی پی اس تحت فرمان دکترغنی به روستای زمانکور در ولایت پنجشیر شبخون زده اما تلفات داده است. گزارش تازه مشعر است که دیسانت دسته ویژه به همکاری والی پنجشیر صورت گرفته و قبلاْ با وی هم آهنگ شده بود. اما معلوم نیست که قوماندان تمکین خبر داشته یا خیر؟