-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۹, جمعه

تیم حنیف اتمر قوی تر شده است

محمد حنیف اتمر، رهبر گروه صلح و اعتدال نسبت به هر زمان دیگر نیرومند شده است.  او تا زمانی که بر ضد حلقات ضد طالبان موضع گرفته بود؛ زیر باران بدو بی راه گفتن ها و اتهامات قرار داشت. پیوستن عطا نور، یونس قانونی و جنرال جرأت به تیم سیاسی اتمر، معادله را متوازن و با ثبات کرده و تلاطم قبلی را کاهش داده است. من هزار درصد یقین دارم که شورای شمالی بزرگ که از جیب های دکترغنی آویزان بود؛ آرام به آرام به اردوگاه اتمر می لغزد. این تغییرات، همه از برکت دهان اندازی های بی موقع و غیر ضروری تیم احساساتی دکترغنی حاصل آمد. حمله غلچکی به مزار، به حنیف اتمر نفس تازه و مشروع داد. محاصرۀ خان جنرال جرأت کمر حنیف اتمر را بسته کرد. حضور یونس قانونی- آن مرد نام آشنای معاملات دراماتیک سیاسی- دیگر شکی به جا نگذاشت که ابتکار دادو ستد با طالبان در بحث تقسیم قدرت را هم برعهده خواهد داشت. همین تیم، حامی حل بحران از طریق مذاکرۀ چند جانبه در سطح داخلی و منطقه ای است. آن ها در مسکو، ابتکار را از چنگ دولت و دسته جات انفرادی و کوچک ربودند.
  مهم ترین نکته این است که طالب ناگزیز است به سوی نیرویی دست آشتی و همزیستی دراز کند که سال ها با آن ها جنگیده اند. ستون فقرات تیم اتمر همان نیروها می باشند. القصه که لاتری آقای اتمر بر آمده است!