-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۰, دوشنبه

لویه جرگه با مداخله مقامات امریکایی به تعویق افتاد

گرارش اطلاعاتی مشعر است که دکترغنی، لویه جرگه مشورتی را بعد از دریافت دستور مستقیم از کاخ سفید تعلیق کرده است. جرگه مشورتی قرار بود تحت نام مراجعه به مردم، پروسه گفت و گو میان طالبان و امریکا را با اخلال مواجه کند، اما بالاثر تماس های مستقیم مقامات کاخ سفید، سفارت امریکا و شخص خلیلزاد با دکترغنی، مشارالیه از جلسه بازی به نام جرگه انصراف داده است. تعویق جرگه مشورتی، احساس شکست نا امید کننده ای را در محفل کوچک ارگ به وجود آورده است. 
ناکامی دکترغنی و همپالکی ها، موقعیت رهبران اپوزیسیون از جمله حنیف اتمر و حامد کرزی را تقویت کرده است. خونتای ارگ پیوسته از جریان مذاکره پشت پرده اظهار بی خبری می کرد اما جنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی اردوی امریکا می‌گوید که گفتگوهای امریکا با طالبان "در مشورت و با حمایت" اشرف غنی درحال انجام است.