-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

از یک فیلم مستند دورۀ مقاومت:


احمد شاه مسعود: پاکستانی ها قبلاً اعلام کرده بودند که تا سه روز، پنجشیر را می گیریم. خداوند همینطور شرماند شان، همی قسم ضربه محکم در پروان کاپیسا و دهانه پنجشیر خوردند که که تمام قوای جنگی خود را از دست دادند. هم اکنون 700 نفرشان در پنجشیر اسیر است یعنی جمعاً سی هزار نفر دشمن از صف محاربه خارج است. 
نطاق: تلفات طالبان بسیار سنگین بود. صد ها عراده تانک های شان همراه با نفرات شان نیست و نابود شدند. جنرال رحمت الله صافی از طرفداران طالب ساکن لندن طالبان را نادان و گپ ناشنو خواند که از روی جهالت شان در جالِ شمالی گیر کرده و نابود می شوند. از مسیر چاریکار تا جبل السراج 200 جسد کشته های طالب کنار سرک پرت شده بود. 
اشاره: این تکه اشاره به یک نوبت تهاجم دارد. طالبان پنج نوبت به یورش عظیم دست زدند که هربار با تلفات سنگین متلاشی شدند. آن گاه پاکستان، خط تهاجم را از راه کنر و بدخشان و شمال تغییر داد که داستانش طولانی است.