-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

هارون سمرقندی گزارش کرد


معلوم می شود که برنامه ریزی ضربه وارد کردن به نیروهای غنی خیلی دقیق باشد ؛ چون جنگ پس از ساعت دونیم پس از چاشت شروع شده به معنی این است که تمام جابه جایی ها در نقاط حساس صورت گرفته و ممکن است اصل جنگ فیصله کن پس از تاریک شدن هوا شروع شود؛ می دانیم که آقای محقق نیز دارای نیروهای قابل ملاحظه در بلخ میباشد که رابطه ایشان نیز با غنی خراب است و عملا مسوولیت حمله روز گرامیداشت از شهادت مزاری را به ارگ نسبت داد ؛ حالا اگر این تصمیم بگونه جامع و مشترک صورت گرفته باشد و تیم اعتدال دراین برنامه ریزی شریک باشد ؛ بدون شک که امشب در مزار شریف قیامت برپا خواهد شد ؛ اینکه در دیگر ولایات اینها نفوذ آن چنانی دارند یا نه طی بیست چهار تا چهل هشت ساعت آینده مشخص خواهد گردید.