-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

تازه ترین جمله کوتاه استاد سیاف به دکترغنی

از رُخ نامه عبد رب الرسول سیاف: 
نه بازر ، نه بازور، نه باچال و نیرنگ؛ بلکه با آدم گری می توان به دل های مردم راه یافت .