-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۰, جمعه

امریکا به نام حمزه، برای خودش جایزه تعیین کرد!

حمزه به قول مردم کابل « زردی های دهان خود را خورده» و حالا وسیله خطر شده می تواند. 
ایالات متحده جایزه‌ای به ارزش یک میلیون دلار برای دریافت اطلاعات در باره « اُشتُک ریزۀ» به نام حمزه پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده تعیین کرده است. حمزه به قول مردم کابل «زردی های دهان خود را خورده» و حالا وسیله خطر شده می تواند.

مقام‌های آمریکایی هوایی می‌گویند حمزه بن لادن در حال تبدیل شدن به یکی از رهبران اصلی گروه‌های پیکارجوی اسلامگرا است. آن جوانک حتماً دریک مهمانسرا ریزرف است. این سیاست کاملاً کاربُرد داخلی دارد اما در افغانستان و دنیای اسلام ناچل ترین نام بی خطر است. 
بسیار خوب... ما شاهد بودیم که برای زنده و مردۀ خود بن لادن ۲۵ میلیون دالر تعیین شده بود. مشارالیه سر و درکش از هیبت آباد پاکستان پیدا شد و ظاهراْ گروه عملیاتی او را کشت و ظاهراْ به دریا انداخت! معلوم نشد که ۲۵ میلیون دالر به کی تأدیه شد؟
امریکا در واقع خودش را برنده جایزه در نظر می گیرد. مگر، بزنس بن لادن یا ظواهری در اذهان خلق الله بیخی تعطیل شده و این نام دیگر برای هیچ کسی خطر نیست.
مردم عادی مالیه پرداز امریکا که غیر از Enjoy هیچ چیز دیگری ازین دنیا خبر ندارد، شکار این بازی رسانه ای می شود. آقای امریکا! تو همین حالا با القاعده افغان و پاکستانی در مذاکره هستی و شیر و شکر می خوانی... آی اس آی مگر پدر و پدرکلان طالب و القاعده نیست؟
خدا می داند که این فکاهه پوتین و قاسم سلیمانی را چطور به پوزخند می اندازد!