-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

جنگ مزار جنگ ریشه دار است

جنگ مزار، یک جنگ ساده و همان طوری که در مطبوعات از آن تحت عنوان مسوول و غیر مسوول تعبیر می شود؛ نیست. این جنگ، تاریخ درازمدت دارد. ریشه دار است. با معرفی یک قوماندان دیسانتی آن هم گوشت دم توپ قابل حل نیست. این تضاد، چند سویه و چند لایه است. به اضافۀ یک بازی گیج کننده در سطح قدرت های منطقه ای، گروه های تباری و سیاسی نیرومندی درین جنگ درگیر می باشند. این جنگ می تواند طالبان را با نیروهای عطا نور متحد کند. آنگاه هیچ نیرویی برنده نخواهد بود. اما یک بازنده خواهد داشت: خونتای درحال نزع ارگ که از میعاد قدرتش دو ماه مانده است. اگر چه از عبدالله تا احمد ولی، از سالنگی ها تا یونس قانونی و فرماندهان پنجشیر درین باره ساکت اند؛ هرگاه جنگ مزمن شده و توازن قدرت رونما شود؛ همه این ها صدای خود را بلند می کنند.