-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

غنی بابا، آیا می دانی که احمق پنداشتن شعور عمومی یک حماقت کلان است؟

دکترغنی می گوید: من با تانک امریکایی نیامده ام و «بادیگارد» امریکایی نداشتیم!
درست است. اول تانک ها آمدند که امنیت بگیرند، بعد تو آمدی. بادیگارد در امریکا نداشتی، از برکت «تانک های» غول پیکر و سیاست امریکا برایت «بادیگارد» داده شد و حتی دستت به حدی دراز شد که یک گروه تروریستی شخصی به نام PPS از پول بیت المال تشکیل دادی و تظاهرات و اعتراضات مردم بی سلاح را با همان تانک امریکایی در کابل به خاک و خون کشیدی!
این قسمت کارنامه ات را هم بگو.