-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

کته گویی زود هنگام سمونوال نو برآمد

عبدالرقیب مبارز لقمه را نا بلعیده شُکر می کند. 


پیام
سمونوال عبدالرقیب مبارز 
قوماندان امنیه ولایت بلخ

مردم شریف و عزتمند ولایت بلخ من بخاطر گرفتن آرامش و امنیت از شما نیامدم.
برای آوردن آرامش و امنیت بهتر برای شما کمر بستم.
و درنهایت تلاش صورت می گیرد که مشکل پیش آمده از طریق گفتگو حل شود و هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت منجر به سلب آرامش ملت و مردم شود.
اگر قرار بر این میشد که من بدون در نظرداشت مصالحه مردم و از طریق نظامی معرفی میشدم به جرأت کامل گفته میتوانم که این پروسه نیم ساعت بیش وقت را نمی گرفت. 
برای من هیچ چیزی مهمتر از آرامش مردم نیست.
و از مردم شریف ولایت بلخ خواهشمندم که آرامش شان حفظ نموده و به هیج وسوسه ی گوش ندهند
تغییر و تبدیل یک اصل بوده و افغانستان دارای حکومت مرکزی است 
افراد و اشخاصی که در برابر فرمان حکومت قرار گرفته و بغاوت می کنند با آنها مطابق با فرامین قانون قانون اساسی و قانون عسکری جمهوری اسلامی افغانستان برخورد خواهد شد.