-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

ضرار احمد مقبل ممنوع الخروج شد


حامد کرزی به دولت هشدار داده است.
خبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که به دستور دکترغنی،  ضرار مقبل یکی از افراد نزدیک به حامد کرزی و شریک کاروبار محمود کرزی ممنوع الخروج شده است.

دوسیه های کلان فساد مالی و حیف و بیت المال به نام ضرارمقبل درالماری های سارنوالی چیده شده است. این دوسیه ها به زمان تصدی ایشان به وزارت داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر تعلق دارد.

سه هفته قبل وقتی حامد کرزی به اتفاق شماری از یاران خویش از جمله ضرارمقبل برای اشتراک درکنفرانس مسکو روانۀ روسیه بود؛ آقای مقبل درمیدان هوایی مورد پیگرد و بازجویی پلیس قرار گرفته و درحالی که پلیس ها دورش حلقه زده بودند، شخص کرزی با استفاده از نفوذ خود مانع مزاحمت پلیس شده بود.
این درحالی است که آقای کرزی قبلاً به حکومت هشدار داده بود که اگر بالای ضرار دست انداختی در واقع از خط سرخ من تیرشدی.
حامد کرزی در بازگشت از مسکو نیز دو ساعت در میدان هوایی به سر برد تا مشکلاتی به ضرار ایجاد نشود.
محمد حنیف اتمر در زمان مشاوریت امنیت ملی حداکثر سعی کرده بود که از ارجاع دوسیه های ضرارمقبل به سارنوالی اختصاصی جرایم سنگین فساد اداری جلوگیری کند.
 اکنون به نظرمی رسد که دولت به سلسله اعمال فشار بالای رهبران مخالف دکترغنی، بر زخم های فساد آنان فشار می آورد. 
اکنون گزارش می شود که ضرار مقبل با وساطت دکتر یاسین ضیاء و بعضی اعضای شورای شمالی
حال خبر شدیم که  آقای ضرار توسط دکتر یاسین ضیا وبعضی اعضای شورای شمالی به ارگ نزدیک شده اما با آن هم وی ازسوی سارنوالی ممنوع الخروج است.