-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

مولانا - فیه مافیه

گفت: پیلی را آوردند بر چشمه ای که آب خورد.
پیل خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد؛ نمی دانست که از خود می رمد!
همه اخلاق بد، از ظلم و کین، حسد و حرص و بی رحمی و کبر، چون در توست، نمی رنجی. چون آن را در دیگری می بینی، می رمی؛ می رنجی!