-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۰, دوشنبه

هنگام تجسس امریکایی ها، ملاعمر عقب دروازه مخفی شده بود!


سرنخ دیگری از هنر ورزی های شبکه مخوف آی اس آی در افغانستان


به گزارش راشیا تی وی، یک روزنامه هالندی مدعی است که ملاعمر رهبر یک چشم و یکی از اساس گذاران گروه طالبان که برای سرش ده میلیون جایزه وعده داده شده بود، ۴ سال تمام دراطراف یک پایگاه امریکایی به سر برده بود. 
 مقامات امریکا و سی آی ای در جریان ۱۲ سال تعرض به افغانستان تا زمان مرگ ملاعمر به این باور بودند که نامبرده در یک مخفیگاهی در پاکستان به سر برده بود. اما بیت دام یک روزنامه نگار هالندی که قرار است کتابی از وی منشتر شود، ادعا دارد که ملاعمر در تمام این مدت زیر ریش امریکایی ها در گردش بود.
روزنامه دی وولتسکرانت به نقل از یک حاضرباش سابق ملاعمر و تعدادی از مقامات رسمی افغانستان به بیت دام گفته اند که ملاعمر چهار سال اول عمر خود بعد از سقوط طالبان را دریک خانه ساده در ولایت زابل سپری می کرد که یک ساعت پیاده روی از پایگاه عملیاتی ارتش امریکا فاصله داشت.  
نیروهای امریکامنطقه ای را که رهبرطالبان در آن پنهان بود، مرتب درتیررس و تجسس قرار داده و حتی یک بار محل اقامت ملاعمر را درحالی تفتیش کردند که وی خودش درعقب یک دروازه مخفی شده بود! زمانی که امریکایی اقدام به ساختن یک پایگاه در نزدیکی مخفی گاه ملاعمر  کردند، او ناگزیر بساط خود را از آن جا برچید و حرکت کرد. 

اشاره: آیا این گزارش حقیقت دارد یا بخشی از تلاش ها به هدف « افغانیزه» نشان دادن مفرزه وحشتناک عربستان، امریکا و و پاکستان است؟