-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۴, یکشنبه

فرکسیون طالبان روسی علنی شده است

هاورن سمرقندی نوشت:

اگر‌ سخن ولیعهد سعودی (یا ابوظبی) مبنی بر ترور فرماندهان و مدیران ارشد طالبان درست باشدِ به معنی این است که روس ها و ایرانی ها و چینایی ها به گونه عمیق در طالبان نفوذ نموده اند؛ گرچه داده ها نشان میدهد که بلاک مخالف غرب و عرب در شماری از مناطق داعش سازی نموده اند؛ از جمله رژیم مطلقه ولایت فقیه ایران علاوه بر حمایت طالبان، داعش سازی های را در برخی از ولایات انجام داده است، که در آینده جزئیات آن را نشر خواهم کرد.
سعودی ها به خاطر از دست رفتن مدیریت تروریستان بسیار عصبانی شده اند ؛ هنوز در این فکر بودند که پاکستان صداقت سابق را به آنها دارد ویا اینکه حتمن نفوذ قابل ملاحظه میان گروه های تروریستی دارد؟ ؛ ولی این سخن غلط ثابت شد؟؛ ویا اینکه این تحلیل از ریشه اشتباه است و سعودی ها مطابق برنامه جنگ های نیابتی پیش میروند ؛ حالا در همان نقطه ای رسیده ایم کهگفته بودم طالبان روسی،  به حقیقت پیوست؛ و بسیار با دقت آن معلومات را از نتیجه تحلیل و تجزیه داده ها نوشته بودم که درست بوده است .