-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

حمایت حنیف اتمر درین ماجرا سرنوشت تعیین خواهد کرد

با وجود آن که بسیاری از مردم خود را در فهمِ فحوای اقدامات غنی، رسیده و خبره احساس می کنند؛ اما خیلی کمتر کسی می داند که در لایه لایۀ این دست درازی های بی باکانه چه شر و شرارتی موج می زند!
عطا نور یا داروندار خود را از دست می دهد؛ یا این که دکترغنی و آنانی را که پایدل کشال درکنار وی آویزان اند؛ با عقوبتی دردناک مواجه می کند. محمد حنیف اتمر بهترین چانس احراز قدرت را نصیب شده است. هرگاه اتمر در دفاع از عطا اعلام موضع کند؛ خونتای جنون زدۀ ارگ با صورت به زمین خواهد خورد.