-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۸, شنبه

مرگ مارشال فهیم طبیعی نبود

هم فرمالیست های تردست و هم شکل گرایان «کلیوالی» سیاسی، عادت به توصیف شخصیت هایی دارند که دیگر زنده نیستند. این، آسان ترین روش خطا پوشی و رشوت لفظی است. حالا تحت نام «رحلت» مارشال فهیم، دست به نمایش می زنند که کاربردِ بزنسی دارد. از جمع غفیر همین افراد، حتی یک نفر پیدا حاضر میدان نمی شود که صد دل را یک دل کرده، از اسرار مرگ مارشال حرف و حدیثی بگوید! درمورد مرگ و بعد از ساعات تدفین مارشال فهیم، اخبار و اطلاعاتی وجود دارد که هم باورنکردنی است، هم مو عبرت آموز و هم مو بر بدن راست می کند!
نزدیکان ایشان خوب می دانند که از چه واقعه ای سخن می گویم.
مرگ مارشال طبیعی نبود؛ «تدریجی» بود. بیشترینه، نتیجۀ محاسبات عامیانۀ خودش بود. من بهتر است چیزی ننویسم. جرم من این است که همیشه اسرار هویدا می‌ کنم.