-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۸, شنبه

دفعه پیش رفته بودند؛ اما در حویلی ایستاده مانده بودند!

حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح امروز جمعه ۱۷ حوت ۱۳۹۷ به رادیو آزادی گفت که این نشست در ۲۶ ماه مارچ در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. هیچ وقت نفهمیدند که درون اتاق چه گفته شد و چه شنیده شد. یکی اش لنگوته خود را کمی از سر بی جا کرده، کله میخارید... اگر این باره احساس کنند که درب حویلی را برای شان بگشایند، شاید با گاردهای دهن دروازه، شب رخ به روز برسانند. هی هی حکومت استحقار!