-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه

چلو صاف بی‌کفایتی اسد خالد از آب بیرون شد

قهقهه و پوزخند قصابان طالبی به حاجی اسددر پایگاه نظامی شوراب هلمند ومقر قول اردوی ۲۱۵ میوند، حدود ۹۰ تن سرباز کشته وزخمی شدند، بر اساس گزارش اسپوتنیک تعداد کشته ها بر پنجاه نفر و تعداد زخمی ها بر چهل نفر بالغ میگردد. اما شاهدان عینی رقم این تلفات را ۲۰۰ تن اعلام میدارند.
اسدالله خالد در روز معرفی اش به حیث وزیر دفاع نعره کشید که سر ات را میزنم وسنگر ات را می‌گیرم.
با این پیمان آیا درعقب این حمله غافلگیرانه این اسدالله خالد که سر سربازان را زد وسنگر اش را فتح کرد قرار نداشت؟؟
چگونه در یکی از بزرگترین مرکز مجهز نظامی افغانستان طالبان از سه سمت به سادگی نفوذ کردند ومدت ۳۷ ساعت در داخل قول اردو مقاومت کردند وجمعی کثیری را به خاک وخون کشیدند؟
این اسد الله خالد کدام دانشگاه نظامی را تمام کرده بود که توسط تروریست معروف وبیکفایت افغانستان غنی احمدزی به حیث وزیر دفاع تقرر حاصل کرد؟
این لافوک چه تغییری در وزارت دفاع وارد نمود تا از ظهور این فاجعه بزرگ جلوگیری می گردید؟؟
در دولت تروریستی غنی احمدزی کی مسئول این گونه قتل وجنایت ایست که بدستان برادران طالب غنی احمدزی به اجرا در آمده است؟
مهمترین سوالی که مطرح میشود سرنوشت آینده ملت به دست قصابان طالبی است.
اینها که درزیر چتر برنامه های صلح با امریکا دست به چنین جنایت هولناک میزنند،چگونه میتوان سرنوشت یک ملت را روی کف دست آنها قرار داد؟