-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۴, سه‌شنبه

تشدید بحران سیاسی در اردوگاه ضد طالب، در نبودِ دیدگاه راهبردی


برخی وقتی بخواهند با ارزشها پشت کنند و به آنها خیانت نمایند، صدها بهانه میآورند؛ بهانه ها و توجیه هایی از جنس فریب و نیرنگ و زرنگی های حقیرانه. مثلاً می گویند، بخاطر وحدت ملی، منافع جمعی، تقویت روند نظام سازی و ..‌. این تصمیم را گرفته ایم.
اینها علیه داکتر عبدالله می شورند و اورا به اتهام سازش با اشرف غنی غیر قابل عفو می دانند، بعد خودشان ناگهان به غنی تسلیم می شوند و سیاست اورا توجیه می کنند. عمل این آقایون به این رفتار فرضی میماند که در دوران مقاومت بسم الله خان تسلیم طالبان می شد، بعد در حضور خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چرا تسلیم طالبان کرام شده اید؟! می گفت بخاطری سنگر دفاع از ارزشها را ترک کردم و تسلیم ملامحمد عمر آخوند شدم که بر خلاف تصور و انتظار ما امان الله گذر از خط اول جبهه یک قدم جلو نرفت و پیشروی نکرد و این عمل او باعث شد که رفته رفته ناراحتی در من پدید بیآید و به صورت یک دانه سرطانی در روحم رشد کند و سرانجام مرا وادارد تا تسلیم طالب صاحب ها شوم!
توصیه ما به این دوستان این است، هر جا می روید، بروید، اما این گونه ناجوان مردانه و با شمشیر خدعه و دروغ و شایعه پراکنی گردن ارزشها را نزنید و آنها را در پای منافع شخصی و پر شدن روده و معده تان ذبح نکنید.
از برگۀ پیمان