-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۳, دوشنبه

طرح شجاعانه برای دور زدنِ « دزد زاده ها»

اعلام حمایت از تیم دولت ساز - شنبه مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ کابل
اشاره: عبدالمنان شیوای شرق این متن هوشمندانه را همرسانی کرد. انتخابات یک فرایند دموکراتیک و مردم سالار است. هر شخصی و هر نهادی می تواند در مورد نوع اشتراک و کار خود در این فرایند تصمیم بگیرد. ما کتلهء بزرگی از فعالان سیاسی و فرهنگی، با درک شرایط و اوضاع، با تشخیص دقیق منافع جمعی و سیاسی خود، همچنان با پندگیری از رهبران و سیاسیون عهد شکن و نا متعهد در گذشته، برای پایان دادن به فریب و نگاه ابزاری به نسل جوان و طرد آزمودگان شکست خورده و تسلیم طلب، به منظور گرفتن انتقام سیاسی از کسانی که آرای ملیونی مردم را پاسداری نکردند و مبارزه ما را هدر دادند و تنها به چاپلوسان و چرخه گیران اطراف و خانواده خود توجه دارند و مردم را فراموش کرده اند بر آن شده ایم که آگاهانه سیاست هدفمند کنیم، تصمیم جمعی گرفته ایم که با تمام قوت و نیرو از تیم دولت ساز حمایت کنیم و آن را به موفقیت برسانیم . برای ما گذار از رهبران ترسو، معامله گر، خویش سالار، فصلی، چاپلوس پرور، فریب کار و بی برنامه نخستینه و امر حیاتی است. روی این امر ما می خواهیم که نماینده واقعی سرنوشت خویش شویم و به زندگی ابزاری پایان بدهیم. پس از گفت و گو با تیم دولت ساز به این درک رسیده ایم که برای ما ارزش، جایگاه، منزلت و سطح تصمیم گیری نسبت به مردم و خودمان وجود دارد. این تیم به مراتب از آزمودگان خودی کرده موضع روشن و قاطع دارد. ما دیگر نمی خواهیم در خیابان پاسدار دادخواهی باشیم و بچه های بی ظرفیت رهبران پوشالی در ساختار حکومت صاحب جایگاه و منزلت.
برای مردم پس از پیروزی حساب خواهیم داد که نمایندگی از مردم یعنی چه؟
کسانی که می خواهند با ما در یک صف، مبتنی بر یک طرح روشن همکار و حامی تیم دولت ساز شوند لطفا به شماره های زیرین به تماس شوند!
0799333345/ 0799003090/ 0781118041/ 0700285599
بیایید ! نردبان خوشبختی مردم و خود شوید نه از رهبران دروغگو و خایین به آرای ملیونی!
می رویم و پاسدار آرمان های مقدس خویشتن باقی می مانیم و دیگر به خودی های مردم ستیز اعتماد نخواهیم کرد...
قابل یاد آوری ست که به زودی همایش بزرگ حمایت مردمی از تیم دولت ساز را راه اندازی خواهیم کرد .
نام ها:
عبدالمنان شیوای شرق، استاد رامش نوری ، ذبیح الله شادان ، عمراحمد پروانی، محمد ذاکر الهی، مصطفی آریا، نور عالم احد پور، احسان حنفی، تواب حکیمی،امان الله باجگه، عبدلاحد احمدی، عبدالولی خنجانی، برناصالحی، یعقوب یسنابا جمع همفکران و هواداران این جماعت در داخل و بیرون کشور.
و من الله التوفیق