-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۷, دوشنبه

عامل هند در افغانستان تعیین کننده است

از قراین بر می آید که هندی ها از توافق احتمالی امریکا- طالبان به وساطت پاکستان و چین، ناراضی، نگران و نسبت به عواقب پیمان یک طرفه به مقامات امریکایی هشدار داده اند. مخالفت رسمی هند با ایجاد حکومت مؤقت، تازه نوک کوه یخ است که نموار شده است.
آیندۀ حوزه افغانستان از دیدگاه هندی ها شکل گیری یک زون امنیتی- اقتصادی است که  به نحوی سرنوشت قدرت های آسیایی به آن وابسته است. اگر هند از سالیان قبل، آب افغانستان را تحت مدیریت خویش در نمی آورد، پاکستان به هیچ وجه حاضر به سازش با افغانستان نمی شد و ( نارسیده به عمق استراتیژیک کامل) طالبان را در نیمه راه قربانی اتحاد مختلط سیاسی نمی کرد. هند، بدین باور است که تمرکز قدرت در افغانستان همان نتیجه ای را به بار می آورد که تا کنون آورده است. برای ایجاد فضای تنفس آرام برای بازرگانی منطقه ای و تامین امنیت، بحث ایجاد یک اداره فدرال در افغانستان در سطوح بالای دولت هند مطرح است و مطالعاتی عمیقی روی آن صورت گرفته است.