-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۳, دوشنبه

اشرف غنی: تمام اتهامات تقلب انتخاباتی از بین رفت!

تلاش  ابر متقلب تاریخ افغانستان برای زدودن تصاویر خیانت انتخاباتی به بهای مسخ یکی از مولفه های دموکراسی نوپا در افغانستان.  وی از مجازات گپ زد؛ حال آن که ضیاء الحق امرخیل مشاور ارشدش است!

دکترغنی گفت اعضای جدید کمیسیون‌ها به اساس قانون جدید، از میان فهرست احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و از طریق رای گیری از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند و "حالا این اتهامات از بین رفت که گفته می‌شد کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط به این و یا آن جناح است."

او گفت: "به اساس قانون جدید انتخابات، وضاحت کامل باشد که قانون جزای افغانستان سر تمام اعضای کمیسیون‌ها و تمام کارمندان دو کمیسیون تطبیق می‌شود و برای این که از فساد و سوء استفاده از وظیفه جلوگیری شود.
او درچهار سال حکومت خودسر، به جای مجازات متخلفان، معاون اول، نماینده خاص خود ضیاء مسعود و جنرال جرأت و اتمر را مجازات کرد!