-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۴, جمعه

ضد ملی بودن شاخ و دم ندارد

نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب بادغیس از ده به این طرف در محاصره طالبان قرار دارند. نه آب می رسد؛ نه غذا و نه مهمات. ده روز است جوان های وطن به درستی نخوابیده و با دشمن در پیکار اند. اما توطئه گران گرد آمده به دور دکترغنی، به وی مشورۀ «ملی!!» نمی دهند که قطعه 888 را به جای دیسانت برای «فتح» قوماندانی امنیه، برای کمک رسانی به نیروهای تحت خطر در بالامرغاب اعزام کند. حکومت ضد ملی مگر شاخ و دُم دارد؟