-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

گپ های سر به هوا و قماربازانۀ دکترغنی درکنر


دکترغنی مثل سردار داود خان، در نزدیکی سرحد پاکستان سر به هوا و قمار بازانه گپ می زند. او درکنر گفت:
پوهنتون های کنر، پکتیا، پکتیکا،، خوست، کندهار و هلمند، باید برای مردمان هر دو سوی خط دیورند، مراکز وصل و روشنایی باشد. مردمان هر دو سوی خط دیورند، احساسات، ارزش ها، تاریخ و آیندۀ مشترک دارند. بناءً به آنان باید توجه اساسی صورت گیرد.
سوال این است که این «پوهنتون ها» برای انسان های این سوی سرحد چه گل هایی چیده اند که برای آنسوی سرحد دسته کنند؟ جوانان آنسوی سرحد، به امکانات آموزشی مدرن دسترسی دارند و امروز، کالج ها و یونیورسیتی ها در حوزۀ پشتونخوا هزاران کادرو کارشناس انگلیسی دان پرمعلومات به جامعه تقدیم می کنند. اما درین سوی خط، مثلا پوهنتون ننگرهار بار ها و بارها بیرق القاعده و تصاویر کلان بن لادن را بالا کرده و گفته است که زنده باد شیخ بن لادن!
شادروان جنرال میراحمد مولایی درخاطرات خود آورده است که سردار داود، می رفت رو به روی گمرک تورخم برضد پاکستان شعار می داد. باری شعار داد: مرگ به قائد اعظم شیعه ...شیعه کافر است!
از قضا، مردی که باید سخن او را ترجمه می کرد، خود از شیعیان افغانستان بود! ترجمان این نکته را به شوخی به سردار یاد آور شد. سردار گفت: مقصد تو ترجمه اش کن!
غنی خان بابا! بهتر است غم مردمان خودت را بخوری. چندی پیش یک روشنفکر قلم دار ساکن پشتونخوا، چنان در سخافت گویی های این سویی ها داد سخن داد که هیچ کسی حاضر به پاسخ مستدل به او نشد. این سخنرانی دو رویه، مشکوک و یک بار مصرف، سقوط حتمی ترا به دنبال خواهد داشت. تو یک بار مصرف سخن می گویی، اما پاکستان جواب آن را دراز مدت به افغانستان می دهد. تو می روی به امریکا و فامیلت هم بیمه شده است... مردم ما را با لفاظی های شیادانه صدمه نزن!