-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۶, سه‌شنبه

اکلیل حکیمی... چه گونه سر به بالین می گذاری و می خوابی؟

ابر دزدِ سیاسی را صدا بزنید!اکلیل حکیمی هم ردیف صدها تای دیگر از دزدان استایلی ظاهراْ «وطن پرست» غیرجهادی است که از بستر عسرت «خارج» به کابل رفتند و چپق زدند و برگشتند. همه خود را می شناسند و همه در شبکه اجتماعی هم حاضر و ناظر اند و این یادداشت را می خوانند. وجدان عمومی و نگاه تاریخ، آن ها را در هر قات وقوت دیار غرب دنبال کردنی است. لااقل ندای درون خود را همیشه می شنوند که با این وطن زخمی چه ها که نکردند؟!
درالماری های سارنوالی و نهاد های ناظر بر تخلفات مالی هزاران دوسیه از سلالۀ دزدان تحصیل کرده و به ظاهر مدنی تلنبار شده است.

سیگار از گاو « غدود» را نشان داده و یک گوشه ای از پردۀ غدر و خیانت تاریخی و ملی اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه را بالا زده است. ۱۱ ملیون دالر مالیه کردیت کارت موبایل که مبلغی نیست! معلوم است که اکنون پول ها را زده و درخارج به کار انداخته است؛ اما میلیون ها انسان افغانستان از رنج و شیرۀ جان و خاک باد موترهای همردیفان این آقایان هنوز تغذیه می کنند؛ آه می کشند؛ دست به دعا می شوند؛ اما هیچ چیزی به دست شان نمی آید. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل و دادرس اصلی در درون آدم هاست. اکلیل هرگز روی آرامش نخواهد دید. اکلیل من به تو «گودلک» نمی گویم؛ فقط به خاطر محکومیت ابدی ات در شوره زار روح و معنا، به تو تسلیت می گویم. افغانستان زنده می ماند.