-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۹, چهارشنبه

استاد عطا معذرت می خواهم

سخنان استاد عطا پیرامون حوادث اخیر در مزارشریف را شنیدم. عالی بود. ایشان کف دست تیم ضد ملی نفاق افگن در ارگ را خوانده است. این نشانه درخشان پخته گی سیاسی است.
 آن ها می خواستند شش روز مانده به نوروز، همه انتظامات مردم برای گرامیداشت از روز تاریخی نوروز را با راه اندازی یک پروژه خونین انتخاباتی خراب کنند و درفرجام مسوولیت آن را به دوش عطا نور و نفرات «غیرمسوول» بیاندازند. ما در انتقاد به کارکرد ها و تدابیر استاد عطا حرف هایی از «غندی خیر» نوشتیم و گذشتیم اما او در زمین داغ توطئه پا محکم کرد و توطئه را خنثی کرد. مبارزه کار آسانی نیست. خیلی تلخی ها دارد و گدازنده است.