-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۴, جمعه

محدود کردن جایگاه سیاسی و نفوذ عطا نور در کشمکش قدرت، ربطی به عصر بیداری و عدالت طلبی نسل نو ندارد. شماری از سطحی باوران در داخل ارگ و خارج از ارگ ذوق زده شده و از «تطبیق قانون!!» حدیث غدر می بافند. اگر اراده ای به تطبیق قانون و بازخواست درکار بود، امروزه ما شاهد بربادی عاملان قتل عام قول اردوی شاهین، ستم کُشی در کانتیننتال و معرفی حلقات نفوذی در قول اردوی هلمند می بودیم که ده ها تن از جوان وطن را به خاک غلتاند. اکنون سوال اساسی مطرح است:
آیا خونتای انتخاباتی ضد ملی به رهبری غنی درگردونه قدرت ابقا می شود یا بالاثر یک ائتلاف سیاسی نیرومند در تبانی با امریکا به عمر ننگین آن نقطه پایان می گذارند؟!