-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

خانم موگرینی  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درکابل، از ایجاد صلح پایدار و به دنبال آن تقویت دولت داری در افغانستان سخن گفت. این نخستین بار است که اتحادیه اروپا « به عنوان تضمین کنندۀ صلح» افغانستان اعلام آماده کرد. کمک مال برای جنگجویان روگردانده از جنگ، برنامه پسا توافق صلح است.
مهم ترین نکته ای که موگرینی مشخص کرد این بود که سرمایه گزاری اتحادیه اروپا در افغانستان است.
آیا این آمد و رفت ها با امریکا و کشور های داخل در صلح افغانستان هم آهنگ شده است؟