-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۵, دوشنبه

این واقعه فقط می تواند در افغانستان اتفاق بیفتد!

عبدالقدیر میرزایی نوشت: به ارزش هفت ملیارد دالر وسایل و تجهیزات PRT در ولایت پکتیکا به هشتاد هزار دالر به فروش رسیده است.
پیشگام نیوز