-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۰, دوشنبه

اتاق گفت و گو در قطر چنان به روی خونتای کوچک ارگ بسته شده است که اشرف غنی حیران است کدام مساله حاشیه ای را برای گفتن خود انتخاب کند. یک مساله بی ارزش، عواید گروه طالبان است که حالا ظاهراْ دکترغنی کشف کرده است که با "شبکه‌های اقتصاد حرام" مرتبط است!